دکتر محمد جعفریان
مطب طب سنتی دکتر محمد جعفریان صدیق
دکتر عمومی و متخصص رشته طب سنتی/اسلامی

تاثیر استرس و رضایتمندی کاری در سلامت روان مشاوران

این مطالعه برای اولین بار به بررسی هم استرس شغلی و هم رضایت شغلی در میان مشاوران بیمارستان و تاثیر هر دوی این ها بر سلامت روان پزشکان پرداخته است. میزان پاسخ در این نظرسنجی بالا بود. بنابراین یافته ها احتمالاً برآورد معتبری از تاثیر استرس شغلی و رضای

مشاهده

دکتر محمد جعفریان صدیق

درباره دکتر محمد جعفریان صدیق متخصص طب اسلامی/ایرانی و دارای دکترای عمومی با شماره نظام پزشکی 128422574

مشاهده

گوشه ای از فعالیتهای مطب
دکتر محمد جعفریان صدیق

دارای دکترای عمومی به شماره نظام پزشکی 12312313 و دارای تخصص در رشته طب سنتی با مدرک معتبر از انجمن طب سنتی ایران

خدمات و محصولات :

داروهای طب سنتی

تجهیزات مربوط به حجامت ، بادکش ، فسط و ...

نوبت دهی جهت ویزیت و مشاوره درمانی

...

Top