دکتر محمد جعفریان
مطب طب سنتی دکتر محمد جعفریان صدیق
دکتر عمومی و متخصص رشته طب سنتی/اسلامی

تاثیر استرس و رضایتمندی کاری در سلامت روان مشاوران

این مطالعه برای اولین بار به بررسی هم استرس شغلی و هم رضایت شغلی در میان مشاوران بیمارستان و تاثیر هر دوی این ها بر سلامت روان پزشکان پرداخته است. میزان پاسخ در این نظرسنجی بالا بود. بنابراین یافته ها احتمالاً برآورد معتبری از تاثیر استرس شغلی و رضای

  • اسطخودوس
  • بابونه بهارنارنج
  • بابونه
  • 1
  • 2
  • 3
Top